Υποτροφίες του ΑΠΘ για ομογενείς μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υποτροφίες του ΑΠΘ για ομογενείς μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς ή ομογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές-τριες, υποψηφίους/ες διδάκτορες και νέους/ες ερευνητές/τριες Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, δέκα (10) υποτροφίες τρίμηνης διάρκειας, για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του (υποτροφίες «Αριστοτέλης»).
Επίσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες των Σχολών και των Τμημάτων του, τριάντα (30) συνολικά υποτροφίες εκ των οποίων δύο (2) θα χορηγηθούν σε οικονομικούς μετανάστες με γονείς μόνιμα εγκαταστημένους στην Ελλάδα.
Οι υποτροφίες διέπονται από τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Α.Π.Θ.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»), από 1 έως 16 Νοεμβρίου 2009.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2310 996743 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.: dps.web.auth.gr
Ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών: 01.01.2010.

NO COMMENTS

Leave a Reply