Καταργήθηκε το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών»

Καταργήθηκε το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών»

Διαμαρτύρονται Έλληνες εκπαιδευτικοί της Αυστραλίας ισχυριζόμενοι πως ουσιαστικά καταργείται το πρόγραμμα “Παιδεία Ομογενών” του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως αυτόνομο πρόγραμμα, χωρίς ακριβώς κανείς να ξέρει γιατί καταργήθηκε και ποιος το …κατάργησε.
Σε επιστολή τους προς τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζουν πως στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ αναρτήθηκε η προκήρυξη του προγράμματος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα” και πως στο πρόγραμμα αυτό συγχωνεύθηκε και το μέχρι πρότινος αυτοτελές/ξεχωριστό πρόγραμμα “Παιδεία Ομογενών”.
“Η κατάργηση του προγράμματος “Παιδεία Ομογενών”, ως αυτοτελούς προγράμματος, ισοδυναμεί με κατάργηση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Διασπορά ως αυτοτελούς αντικειμένου εκπαιδευτικής πολιτικής”, αναφέρουν και προσθέτουν:
“Η συγχώνευση των δύο προγραμμάτων σε ένα οδηγεί σε ένα κεφαλαιώδες στρατηγικό λάθος. Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, και με όχημα τη διδασκαλία της ελληνικής, να επιδιώκει δύο διαμετρικά αντίθετους στόχους: από τη μια την ενσωμάτωση των αλλοεθνών μαθητών στην Ελλάδα και από την άλλη τη διατήρηση και καλλιέργεια της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας (ελληνικότητας) των ομοεθνών στο εξωτερικό.
Η κατάργηση του προγράμματος “Παιδεία Ομογενών”, ως αυτοτελούς προγράμματος, και η αφομοίωσή του σ’ ένα ελλαδικό πρόγραμμα θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αποδυνάμωση, αν όχι διάλυση, των διαφόρων ομάδων και δικτύων που στήριζαν και υλοποιούσαν το πρόγραμμα, πράγμα που θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση του εκκρεμούντος διδακτικού υλικού, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εν γένει στη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό”.
Σύμφωνα με τους ομογενείς εκπαιδευτικούς, “η εξέλιξη που δρομολογήθηκε υποβαθμίζει και ζημιώνει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά” και γι’ αυτό ζητούν την ανάκληση της σχετικής προκήρυξης και την προκήρυξη του προγράμματος “Παιδεία Ομογενών” ως αυτοτελούς προγράμματος που θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.
(Πηγή: ana-mpa)

NO COMMENTS

Leave a Reply