Κέντρο Παγκόσμιου Ελληνισμού ιδρύθηκε στην Αθήνα

Κέντρο Παγκόσμιου Ελληνισμού ιδρύθηκε στην Αθήνα

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το «Κέντρο Παγκόσμιου Ελληνισμού», από προσωπικότητες της Ελλάδος, της Κύπρου και της ανά τον κόσμο Ελληνικής Ομογένειας, με σκοπό την ανάδειξη του έργου και των δραστηριοτήτων των Αποδήμων.
Το Κέντρο Παγκόσμιου Ελληνισμού ιδρύθηκε με στόχο την αναζήτηση και καταγραφή των απανταχού Ελλήνων, Ελλαδικής και Κυπριακής καταγωγής, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες των πέντε ηπείρων και διαπρέπουν στις επιστήμες, τέχνες, την πολιτική, την οικονομία και άλλους τομείς, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση, σύσφιξη των σχέσεων και η μεταξύ τους συνεργασία.

Με την ίδρυση του Κέντρου Παγκόσμιου Ελληνισμού επιδιώκεται η προβολή και προώθηση των εθνικών θεμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως ορίζουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικός επίσης στόχος του Κέντρου είναι να εξυπηρετεί την ανάδειξη και προστασία του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ειδικότερα επιδιώκεται:
α. η ιστορική, ποσοτική και ποιοτική απογραφή του Απόδημου Ελληνισμού ανά τον κόσμο από ιδρυθησόμενο Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνάς.

β. η προβολή και προώθηση διεθνώς της Ελλάδας του 21ου αιώνα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της στον κοινωνικό, πολιτιστικό, τουριστικό, επενδυτικό τομέα και την επισήμανση του ρόλου και της σημασίας της Ελλάδος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Μεσόγειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο.

γ. Η καταγραφή της ιστορικής, κοινωνικής, λαογραφικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και τουριστικής Ελληνικής κληρονομιάς και η αποκατάσταση και διάσωσή της.

δ. Η καθιέρωση και απονομή βραβείων σε διακεκριμένους ομογενείς που επιτυγχάνουν αξιόλογη δραστηριότητα στους τομείς των Γραμμάτων και των Τεχνών, της Επιστήμης και της Κοινωνικής Αρωγής, της Επιχειρηματικότητας αλλά και της κατάκτησης δημοσίων αξιωμάτων στις χώρες που διαβιούν, αλλά και στην Ελλάδα.

ε. η καθιέρωση βραβείων απονομής τιμής σε διεθνείς προσωπικότητες από τον Παγκόσμιο Ελληνισμό, που έχουν διακριθεί σε κοινωνική δραστηριότητα, στη στήριξη των εθνικών θεμάτων της Ελλάδας ή/και στην επαγγελματική ή επιστημονική τους δράση, όπως και η καθιέρωση βραβείου απονομής τιμής σε Φιλέλληνες.

στ. η δημιουργία και λειτουργία παγκοσμίου κέντρου μελέτης (think tank) με εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες του Παγκόσμιου Ελληνισμού και Φιλέλληνες, ως Συμβουλευτικού Διεθνούς Οργάνου για θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

ζ. η διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

η. η προβολή ελληνικών προϊόντων στα μεγάλα κέντρα του Παγκόσμιου Ελληνισμού ανά τον κόσμο και σε διεθνείς επιχειρηματικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

θ. η ίδρυση και λειτουργία επιτροπών, γραφείων και παραρτημάτων της Εταιρίας σε πόλεις των πέντε ηπείρων για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την προώθηση των σκοπών της.

ι. κάθε άλλη δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας, για την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας θα ευρίσκονται πάντοτε σε αγαστή συνεργασία και συνεννόηση με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε) και τους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που εκπροσωπούν την Ομογένεια, προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Παγκόσμιου Ελληνισμού.

Ως πρώτη δραστηριότητα του Κέντρου Παγκόσμιου Ελληνισμού έχει προγραμματιστεί και υλοποιείται η σύγκληση στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2010, του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ελλήνων Επιχειρηματιών με θέμα «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή Ομογενών, Ελλαδιτών, Κυπρίων και Φιλελλήνων.
Πληροφορίες: Δήμητρα Ήγκαν, Διευθύντρια
Τηλ.: +30 210 339 2780/1 Φαξ : +30 210 339 2782 Κιν. : +30 697 2004 135
Email : degan@otenet.gr kepel@otenet.gr

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Νέστωρ Κουράκης, Πρόεδρος
Ηλίας Μαλεβίτης, Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Κασάπογλου, Κοσμήτωρ
Αλέξανδρος Ρήγας, Γενικός Γραμματέας
Δήμητρα Ήγκαν, Ταμίας
Ευάγγελος Παπαλιός, Μέλος
Μαρία Λέλλη, Μέλος

IΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κουράκης Νέστωρ, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Μαλεβίτης Ηλίας, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής, Πρόεδρος American Hellenic Institute Ελλάδος, Σύμβουλος ΣΑΕ USA
3. Κασάπογλου Βασίλειος, Πανεπιστιμιακός Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής, Αντ. Μέλος COMEST-UNESCO.
4. Ρήγας Αλέξανδρος, Δημοσιογράφος, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Portal for Greeks of the Diaspora, www.greekinsight.com
5. Ήγκαν Δήμητρα, π. Λέκτορας Πανεπιστημίου Μελβούρνης, Πρόεδρος Hellenic Studies Forum- Australia, π.Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων / Απόδημου Ελληνισμού & Εθελοντισμού ΑΘΗΝΑ 2004, π. Σύμβουλος Διοίκησης INFOTE S.A
6. Παπαλιός Ευάγγελος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος DIRECTION Α.Ε.
7. Λέλλη Μαρία, Επιχειρηματίας
8. Apostolakis George, Korea Electric Power Company Professor of Nuclear Science and Engineering, Professor of Engineering Systems, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA
9. Αντζουλάτος Κώστας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών
10. Βασιλείου Μαρία, Πρόεδρος Κέντρου Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, π. Σύμβουλος Ύπατης Αρμοστίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ο.Η.Ε.
11. Βελιβασάκης Μανώλης, Διευθύνων Σύμβουλος Thornton Thomasetti, New York
12. Βλαβιανός Γεώργιος, Δημοσιογράφος , Μέλος Δ. Συμβουλίου Ε.Σ.Η.Ε.Α
13. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Α.Ε. Χημικών Προϊόντων, Μεξικό, Άρχων Οικουμενικού Πατριαρχείου
14. Γεώργας Δημήτριος, Καθηγητής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
15. Γρουμπός Πέτρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
16. Γεωργακέλος Νικόλαος, Επιχειρηματίας
17. Γεωργόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ερευνητής Εγκεφάλου, Πανεπιστήμιο Minnesota, USA
18. Γρίβας Αντώνης, Πρέσβης Κύπρου στη Συρία
19. Δημητριάδης Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μοριακής Βιολογίας, τ. Πρύτανις Ιωνίου Πανεπιστημίου
20. Δαρδάλης Ζήσης, Επιχειρηματίας- Μελβούρνη, Αυστραλία
21. Δούδος Αντώνης, Επιχειρηματίας
22. Φραγκούλη Ιουστίνη, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, Μοντρεάλ, Καναδάς
23. Καθαρίου Σοφία, Θεατρική Συγγραφέας, Σίδνευ, Αυστραλία
24. Κatrantzos-Bruno Paola, Σύμβουλος Επικοινωνίας
25. Κοσμάς Γεώργιος, Δικηγόρος
26. Κοζώνης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος DELCO Constructions, Illinois, USA
27. Κοτρότσιος Παύλος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής-Πρόεδρος Hellenic News of
America, Πρόεδρος «Hermes Expo»
28. Κοσμόπουλος Μιχάλης, PhD. Professor of Classics, Director, Centre for Hellenic Civilization, University of St. Louis, USA
29. Κριμιζής Σταμάτης, Καθηγητής Head Emeritus – John Hopkins University, USA, Mέλος Ακαδημίας Αθηνών
30. Μανιατάκης Δημήτρης, Πρόεδρος, Μανιατάκειον Ίδρυμα
31. Μάρκογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
32. Μαρούλη – Κατσούλου Σούλα, Πρόεδρος Τεχνικής Εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε, Μέτοχος ΑΕΓΕΚ
33. Μηταράκης Νότης, τ. Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Μ. Βρετανίας
34. Μπουνάκης Στέλιος, Επιχειρηματίας
35. Νίκας Δημήτριος PhD, Δικηγόρος
36. Νίκας Δημήτριος, Καθηγητής, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
37. Οικονόμου Γεώργιος, Δικηγόρος, Πρόεδρος American Hellenic Institute-Athens
38. Οικονομίδης Θεοφάνης, Εκδότης «Hellenic Journal» Καλιφόρνια, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου «Ήλιος», Μέγας Άρχων Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρος Μητροπολιτικού Συμβουλίου του Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ
39. Παπάζογλου Νίκος, Επιχειρηματίας PRODUCTION TV
40. Παπαχαραλάμπους Μιχαήλ-Αύγουστος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan
41. Πετρουνάκος Σπύρος, Συγγραφέας
42. Πουλαντζάς Μιχάλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ρώμης
43. Ρεζίτης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
44. Σερέτης Ευστάθιος, Μηχανικός
45. Σίψας Θανάσης, Πρόεδρος Τεχνικής Εταιρείας ΕΚΤΕΡ
46. Σπυροπούλου Μαριάννα, Δικηγόρος, Πολιτικός, Michigan-USA
47. Τζέλιος Μενέλαος, π. Πρόεδρος Παν-ηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής , Γ.Γραμματέας Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων.
48. Τσιμάρα Βίκυ, Επιχειρηματίας
49. Χαραλάμπους Μιχάλης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας
50. Χιόνης Αλέκος, Επιχειρηματίας, Philadelphia-USA
51. Χιόνη Ντόρα, Επιχειρηματίας, Philadelphia-USA
52. Χριστοφορίδης Γιώργος, CEO, Alexandrion Grup, Romania, Βουκουρέστι, Ρουμανία
53. Ψαρουδάκης Ιωάννης, Ιδρυτής-Πρόεδρος JP Management Center, Καθηγητής Πανεπιστημίου Michigan – USA

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
1. Αγγελαράκης Αναγνώστης, Αρχαιολόγος Adelphi Universitry, New York, USA
2. Adams, Thomas James, Prpofessor of Business & Economics, Sacramento City College, CA
3. Αθανασόπουλος Αναστάσιος, Πρόξενος ε.τ. της Ελλάδας στον Παναμά
4. Αθανασοπούλου Γεωργία, Πρόξενος Παναμά στην Φιλαδέλφια, ΗΠΑ
5. Αναστασίου Χρίστος, Επιχειρηματίας – Κύπρος
6. Axarlis Stella, AM, Soprano, Australian Opera, Former Chairman of National Australian Training Authority, Member of the Priministerial Council for Science and Industry, Former Chairman of Penninsula Health in Victoria
7. Βαχαβιώλος Σωτήριος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO Μystra Enterprisers, N.J.
8. Βέργος Γεώργιος, Οικονομολόγος
9. Γεωργαντάς Ευστάθιος, Επιχειρηματίας
10. Γιάνναρος Δημήτρης, Πρόεδρος της Βουλής της Πολιτείας του Connecticut, π. Πρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης Ελληνισμού
11. Εμφιετζόγλου Μελίνα, Επιχειρηματίας
12. Evangel Elen, Council Member, Perth, Western Australia
13. Gyftopoulos Elias, SCD Doctor of Science, Ford Professor of Engineering (Emeritus)
14. Haloulakos V.E. “Bill”, Professor, Aerospace Engineering, Aerospace Science Consultant AIAA National Dinstinguished Lecturer Burbank, CA
15. Hatsopoulos George, Founder and f. CEO, Thermo Electro Corporation, Chairman and CEO Pharos Capital Group LLC
16. Katsetos Christos, Path. Research Professor of Pediatrics, Drexel University College of Medicine, Neuropathologist St. Christopher’s Hospital for Children, Philadelphia, PA., Editorial Board Member – Journal of Neuropathology and Experimental Neurology
17. Κατσικόπουλος Δημήτριος, τ. Νομάρχης Αχαϊας
18. Κεσεσίογλου Μέρω, Γενική Πρόξενος ακτής Ελεφαντοστού στην Αθήνα
19. Λαριγκάκης Νίκος, Director, American Hellenic Institute, Washington D.C. USA
20. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Πρόεδρος – Λαυρεντιάδης Group of Companies
21. Μάνος Γιάννης, Πρόεδρος Τραπέζης Bollingbrook, Illinois
22. Μάρκογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
23. Νικολόπουλος Παναγιώτης, Επιχειρηματίας
24. Olson Robert, Professor Middle East History & Politics, Ottoman empire and Contemporary Politics of the Middle East, Member Administrative Council Institut Kurde de Paris, University of Kentucky
25. Παπαέλληνας Χρήστος, Επιχειρηματίας – Κύπρος
26. Ρήγος Ιωάννης, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
27. Σπυρόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος TGS Petroleum-USA, Συντονιστής Σ.Α.Ε Αμερικής
28. Τσιαρτσιώνης Νίκος, τ. Βουλευτής, τ. Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, τ. Πρόεδρος Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής Απόδημου Ελληνισμού
(Πηγή: greek insight)

1 COMMENT

Leave a Reply