Δικαίωμα ψήφου αποκτούν 250.000 μετανάστες και ομογενείς

Δικαίωμα ψήφου αποκτούν 250.000 μετανάστες και ομογενείς

Ανοίγει ο δρόμος για την κοινωνική ένταξη χιλιάδων μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, με νομοσχέδιο που πήρε χθες το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Δικαίωμα ψήφου αποκτούν 250.000 μετανάστες και ομογενείς, ενώ δίνεται έπειτα από χρόνια λύση στα προβλήματα άλλων 250.000 μεταναστών δεύτερης γενιάς, οι οποίοι αποκτούν πλέον την ελληνική ιθαγένεια.
Από τις δημοτικές εκλογές του 2010 θα μπορούν να ψηφίσουν μετανάστες και ομογενείς εφόσον υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010. Προϋπόθεση είναι η πενταετής νόμιμη διαμονή στη χώρα μας για ομογενείς, πρόσφυγες και ανιθαγενείς και η κατοχή άδειας παραμονής δεκαετούς διάρκειας, αορίστου χρόνου ή επί μακρόν διαμένοντος για τους μετανάστες, ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Μόνος περιορισμός που τίθεται είναι πως δεν μπορούν μετανάστες και ομογενείς να εκλέγοναι δήμαρχοι ή πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων. Αντιθέτως, αποκτούν δικαίωμα να καταλαμβάνουν θέσεις δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικού συμβούλου.
Προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, οι μετανάστες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου από τον οποίο απέκτησαν την άδεια παραμονής και εφόσον κατοικούν μόνιμα σε αυτόν. Οι ομογενείς και ανιθαγενείς οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο δήμο όπου διαμένουν τα δύο τελευταία χρόνια.
Μέριμνα για τα παιδιά
Για πρώτη φορά παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα θα αποκτούν ιθαγένεια και θα αρκεί μια απλή δήλωση των γονέων τους στο δημοτολόγιο και η συνεχής νόμιμη παραμονή επί 5 χρόνια ενός από τους δύο γονείς.
Μέριμνα λαμβάνεται και για παιδιά μεταναστών που μεγάλωσαν στη χώρα μας, καθώς με παρακολούθηση των τριών πρώτων τάξεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή έξι διαφόρων τάξεων ελληνικού σχολείου θα μπορούν και αυτά να αποκτήσουν ιθαγένεια. Μάλιστα, προκειμένου να καλυφθούν παιδιά που ήδη έχουν ενηλικιωθεί, αλλά πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ιθαγένειας ορίζεται πως μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση σε διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Με το νομοσχέδιο ορίζονται εφαρμόσιμες διαδικασίες για την πολιτογράφηση. Μία από τις βασικές ρυθμίσεις είναι η μείωση των χρόνων που απαιτούνται και μπορεί να ξεπεράσουν σήμερα ακόμη και τα 10 έτη. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, όλη η διαδικασία θα πρέπει πλέον να ολοκληρώνεται εντός διετίας. Παράλληλα, περιορίζεται το κόστος του παραβόλου για την υποβολή αίτησης από 1.500 σε 1.000 ευρώ.
Ειδικές ρυθμίσεις προωθούνται για την πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία, όπου προβλέπεται επίσπευση των διαδικασιών και απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς και με απόφαση του περιφερειάρχη του τόπου κατοικίας τους.
(Πηγή: TA NEA)

NO COMMENTS

Leave a Reply