Περικοπές δαπανών εκπαιδευτικών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού

Περικοπές δαπανών εκπαιδευτικών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού

1Με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου (φωτ.), προς όλα τα ελληνικά προξενεία, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, περιστέλλονται οι δαπάνες που αφορούν τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

NO COMMENTS

Leave a Reply