Ηλεκτρονική πύλη ελληνικών για 16 πανεπιστήμια της Ρωσίας δημιουργεί το ΑΠΘ

Ηλεκτρονική πύλη ελληνικών για 16 πανεπιστήμια της Ρωσίας δημιουργεί το ΑΠΘ

22221Ένα νέο εργαλείο για την ανάπτυξη και στήριξη της ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια της Ρωσίας και των παρευξείνιων χωρών ετοιμάζει ομάδα καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Πρόκειται για τον ηλεκτρονικό «Ιάσωνα» (Jason electronicus), μία νέα λειτουργία που εντάσσεται στις δράσεις του γνωστού προγράμματος «Ιάσων», που ανέπτυξε το ΑΠΘ από το 1992, και προβλέπει τη συνεργασία με 16 πανεπιστήμια της Ρωσίας και των παρευξείνιων χωρών, τα οποία διαθέτουν τμήμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
Ο ηλεκτρονικός «Ιάσων» θα είναι η ηλεκτρονική πύλη, στην οποία θα συνδέονται τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για να αντλούν τα μαθήματα των Ελληνικών που θα διδάσκονται οι φοιτητές τους στις έδρες των ελληνικών σπουδών.
Τα συνδεδεμένα με τον Ιάσωνα πανεπιστήμια, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα μπορούν εξ αποστάσεως να διαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών τους στα ελληνικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής πύλης, όπου θα διατίθεται υλικό για τα αρχαία ελληνικά, τα νέα ελληνικά, την ελληνική ιστορία και λογοτεχνία και την ελληνική λαογραφία.
Το υλικό αυτό θα απευθύνεται τόσο στους μαθητές ελληνικών σπουδών, όσο και στο διδακτικό προσωπικό για την μετεκπαίδευσή του. Η πύλη του ηλεκτρονικού Ιάσωνα αναμένεται να λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά.

Διεύρυνση συνεργασίας του «Ιάσωνα» με δύο ρωσικά πανεπιστήμια
Περισσότερους υπότροφους, προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς, θα δέχεται το ΑΠΘ από το πανεπιστήμιο διεθνούς διπλωματίας της Μόσχας, MGIMO, και την Πνευματική Ακαδημία Μεγίστης Λαύρας Αγ. Σεργίου Ρωσίας, στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, για την τελειοποίηση των ελληνικών σπουδών τους.
Τα πανεπιστήμια αυτά είναι δύο από τα 16 συνεργαζόμενα του προγράμματος «Ιάσων» του ΑΠΘ, με τα οποία αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε σε αυτά ο πρύτανης, Αναστάσιος Μάνθος, και ο επιστημονικός υπεύθυνος του «Ιάσων», καθηγητής του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Ιωάννης Καζάζης.
Το MGIMO, είναι ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια διπλωματών της Ρωσίας, υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών, και στο τμήμα ελληνικών σπουδών του φοιτούν 22 φοιτητές. Την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσε συνέδριο στη μνήμη της ελληνίστριας καθηγήτριας ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας, Μαρίνας Ρίτοβα, με τη συμμετοχή περίπου 80 ελληνιστών καθηγητών, η πλειοψηφία των οποίων αποφοίτησε από το πρόγραμμα «Ιάσων» του ΑΠΘ.
Η Πνευματική Ακαδημία Μεγίστης Λαύρας αποτελεί το Θεολογικό πανεπιστήμιο της Ρωσίας, όπου περίπου 400 φοιτητές του παρακολουθούν μαθήματα αρχαίων και νέων ελληνικών.
(Πηγή: ana-mpa)

NO COMMENTS

Leave a Reply