Τί προβλέπει για τους ομογενείς ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε στη...

Τί προβλέπει για τους ομογενείς ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή

243Ούτε οι ομογενείς μας τελικά γλίτωσαν από την τσιμπίδα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη βουλή με τον τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».
Οι αλλαγές που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού κατά τομέα είναι:

Φορολόγηση εταιρειών:
1. Αυξάνεται στο 25% ο συντελεστής φορολόγησης για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που καταρτίζουν μελέτες στην Ελλάδα.
2. Πενταπλασιάζεται στο 15% από 3% ο φόρος επί των ακινήτων των off shore. Δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εξωχώριες και οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών από αλλοδαπή επιχείρηση την οποία αντιπροσωπεύει εξωχώρια ή λειτουργεί ως υπεργολάβος της
3. Φόρος 10% θα παρακρατείται σε τόκους από ομόλογα αλλοδαπής κατοίκων Ελλάδας, καθώς και σε δεδουλευμένους τόκους όταν μεταβιβάζονται ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή τοκομερίδια πριν από τη λήξη του τίτλου.
4. Φόρο 5% επί αξίας επαναπατριζόμενων κεφαλαίων ή νομιμοποίησή τους με φόρο 8% αν παραμείνουν στο εξωτερικό, καθώς και άτοκης επιστροφής του 50% του καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση που τα κεφάλαια επενδυθούν στην Ελλάδα.

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας:
1. Οι απαλλαγές κατά την αγορά πρώτης κατοικίας ισχύουν και για αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, όπως ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και πρώην Σοβιετική Ενωση, πολίτες κρατών-μελών Ε.Ε., αναγνωρισμένους πρόσφυγες, αλλοδαπούς.
2. Καταργείται η απαλλαγή των Ελλήνων ή ομογενών κατοίκων εξωτερικού, που έχουν εργαστεί για τουλάχιστον έξι χρόνια (στο εξωτερικό) και στους οποίους παρέχεται απαλλαγή, παρά το γεγονός ότι δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.
Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής –σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν υπάγεται- κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

NO COMMENTS

Leave a Reply