Νέα Προγράμματα Σπουδών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Νέα Προγράμματα Σπουδών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

44Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔI.ΠA.Ε.) αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ικανά, εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο τους στην νέα οικονομία, σχεδίασε τρία νέα, εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Τα δύο εξ αυτών-Master of Science in Energy Systems και Master of Science in Communication and Information Systems- προσφέρονται από την Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, ενώ το τρίτο πρόγραμμα, με τίτλο Master of Arts in Black Sea Cultural Studies, προσφέρει η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Τα νέα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην πλήρωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην κάλυψη των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης τα προγράμματα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα απασχόλησης και στην πρωτοποριακή ερευνητική δραστηριότητα σε όσους τα επιλέξουν.

Ο κύριος προσανατολισμός των εν λόγω προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές τους, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των φοιτητών σε επί μέρους ενότητες, ανάλογα με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους. Οι φοιτητές το πρώτο εξάμηνο παρακολουθούν βασικά μαθήματα ενώ στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγουν μαθήματα από την κατεύθυνση εξειδίκευσης που θα έχουν δηλώσει. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ μεταπτυχιακή εργασία σε θέμα που επιλέγεται από κοινού με τον επιβλέποντα. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Μ.Σ. αποτελείται από διεθνούς ακτινοβολίας και κύρους ακαδημαϊκούς, προερχόμενους από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών μπορούν οι υποψήφιοι να βρουν στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων σχολών (www.tech.ihu.edu.gr, www.hum.ihu.edu.gr), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν και μέσα από την συμμετοχή τους σε σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις ή με την επίσκεψή τους, κατόπιν συνεννόησης, στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε (14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, κτίριο ΠΑΣΕΓΕΣ).

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα προγράμματα αυτά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 11η Ιανουαρίου 2010. Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν απάντηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η φοίτηση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και η διαδικασία αιτήσεων και επιλογής γίνεται καθ’ όλη τη διάρκειά της χρονιάς, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσφέρει ένα αριθμό υποτροφιών σε επιλεγμένους υποψήφιους με βάση συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, τυχόν προϋπηρεσία, οικονομική ανάγκη).
Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης προσφέρει ήδη τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking – Finance.
(Πηγή: ΔI.ΠA.Ε)

NO COMMENTS

Leave a Reply