Παρουσίαση νέου βιβλίου για τη μετανάστευση στην Ελλάδα

Παρουσίαση νέου βιβλίου για τη μετανάστευση στην Ελλάδα

ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁËËÏÄÁÐÙÍΤη μετανάστευση στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα με τίτλο profile and labour market analysis of immigration in Greece (Μεγέθη, χαρακτηριστικά και ανάλυση της αγοράς εργασίας της μετανάστευσης στην Ελλάδα) των Κωνσταντίνου Ν. Κανελλόπουλου, Μαρίας Γρέγου και Αθανασίου Πετραλιά.
Οπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ, η μελέτη επαναβεβαιώνει τη δίχως προηγούμενο αύξηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, φτάνοντας να αντιπροσωπεύει σχεδόν 10% του αυτόχθονος πληθυσμού. Η μετανάστευση στην Ελλάδα εξακολουθεί να προέρχεται κυρίως από την Αλβανία και άλλες γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Ένα σχετικό νέο χαρακτηριστικό της μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι ο ανερχόμενος αριθμός των μεταναστών από ορισμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι μετανάστες είναι κατά μέσο όρο νεώτεροι από από τους γηγενείς, οι άνδρες κυριαρχούν στους μετανάστες από την Αλβανία και την Ρουμανία, την Ασία και την Αφρική ενώ οι γυναίκες κυριαρχούν ανάμεσα σε εκείνους από τη Βουλγαρία και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Η απασχόλησή τους συγκεντρώνεται στις κατασκευές, τη μεταποίηση και τα ιδιωτικά νοικοκυριά, ήτοι κλάδους οι οποίοι επηρεάζονται εντονότερα από τους οικονομικούς κύκλους.
Μία σχετικά πρόσφατη εξέλιξη της μετανάστευσης στην Ελλάδα αναφέρεται στην οικογενειακή επανένωση ξένων υπηκόων με μέλη των οικογενειών τους. Η μελέτη διαπιστώνει την εισδοχή στη χώρα για οικογενειακή επανένωση ενός αξιοσημείωτου ποσοστού υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με ένα αμελητέο ποσοστό απορρίψεων, την υψηλή συμμετοχή των Αλβανών σε όλες τις άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση, καθώς και την πολύ χαμηλή αλλά ανερχόμενη συμμετοχή υπηκόων ορισμένων χωρών της Αφρικής και της Ασίας. Παρατηρείται επίσης η συγκέντρωση της μεγάλης πλειοψηφίας των αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε γυναίκες και ενήλικους ηλικίας 22-65 ετών, γεγονός που συντείνει στο ότι μετανάστες, κυρίως άνδρες, τείνουν να φέρνουν τις συζύγους τους.

NO COMMENTS

Leave a Reply