Αλλαγές στην εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού

Αλλαγές στην εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού

1122Με αφορμή την ψήφιση του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 – Α’) έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στις οδηγίες για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2010. Οι αλλαγές αφορούν μόνο το κεφάλαιο Ε’ «Διαδικασία Επιλογής>
– Οδηγίες για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2010
– Οι οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που επιθυμούν να εισαχθούν στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Διεύθυνση www.astynomia.gr
– Οι οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που επιθυμούν να εισαχθούν στις Στρατιωτικές σχολές, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΕΘ.Α., στη Διεύθυνση www.geetha.mil.gr

NO COMMENTS

Leave a Reply