Επέστρεψαν στην Ελλάδα 36 κιβώτια με ανθρωπολογικό υλικό από το Μουσείο της...

Επέστρεψαν στην Ελλάδα 36 κιβώτια με ανθρωπολογικό υλικό από το Μουσείο της Βιέννης

Archaios_Tafos_sto_Tsepi_MarathonaΤην περασμένη Παρασκευή επέστρεψαν στην Ελλάδα, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, τριάντα έξι κιβώτια με ανθρωπολογικό – οστεολογικό υλικό, προερχόμενο από το πρωτοελλαδικό νεκροταφείο του Τσέπι Μαραθώνος, καθώς και άλλες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδος. Το υλικό είχε εξαχθεί νομίμως στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στη Βιέννη, από τον καθηγητή Breitinger, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του σημαντικού Έλληνα αρχαιολόγου του Τσεπίου, κ. Σπυρίδωνα Μαρινάτου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπατρισμού, συνεργάστηκαν οι υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος. Το Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο Τσέπι Μαραθώνος, εντοπίσθηκε και ερευνήθηκε το 1970-1973, από τον καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας, κ. Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Η τυχαία εύρεση το 1969 ενός τάφου στη θέση Τσέπι Μαραθώνος, οδήγησε τον καθηγητή Μαρινάτο, στην αποκάλυψη μεγάλου μέρους προϊστορικού νεκροταφείου και στην ανασκαφή 27 τάφων. Οι τάφοι είναι λακκοειδείς με κτιστά τοιχώματα, βρέθηκαν άθικτοι και περιείχαν οστά και κτερίσματα (αντικείμενα καθημερινής χρήσης) πολλών νεκρών.

NO COMMENTS

Leave a Reply