Προγράμματα κατάρτισης ξεναγών στην Κέρκυρα και στη Ρόδο

Προγράμματα κατάρτισης ξεναγών στην Κέρκυρα και στη Ρόδο

jenagos

Δύο νέα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιστοίχως, θα υλοποιηθούν από το υπουργείο Τουρισμού.

Το πρώτο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2014, ενώ το δεύτερο στη Ρόδο από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο υπουργείο Τουρισμού, στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης από τις 20 έως τις 29 Αυγούστου 2014 για το πρόγραμμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2014 για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις προκηρύξεις των δύο προγραμμάτων, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του υπουργείου Τουρισμού, www.mintour.edu.gr.

NO COMMENTS

Leave a Reply