Προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ

Προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ

56c58bd4ba005

Το νομοσχέδιο ορίζει ως όριο προστασίας τα 100.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Oι καταθέτες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς μπορεί ο γενικός κανόνας να ορίζει προστασία των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ, ωστόσο οι εξαιρέσεις είναι πολλές.

Επίσης, προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη προστασία για καταθέσεις που προέρχονται από συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς.  Το όριο προστασίας σε αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει τα 300.000 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στον αντίποδα, υπάρχουν πολίτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθέσεών τους.

Martis_diaf

NO COMMENTS

Leave a Reply