Σταθερή πρωτιά για την Ελλάδα -Πρώτοι στην Ευρώπη στις δαπάνες για συντάξεις

Σταθερή πρωτιά για την Ελλάδα -Πρώτοι στην Ευρώπη στις δαπάνες για συντάξεις

Μπορεί να έγιναν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις τα τελευταία χρόνια, αλλά το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι το πιο δαπανηρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε, επίσης, την αναλυτική πρόταση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για μια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με τη συγκρότηση ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, ο οποίος θα αναλάβει την διαχείριση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα παρέχει συντάξεις ανάλογα με την αποταμίευση που θα κάνει κάθε εργαζόμενος στη διάρκεια του εργασιακού βίου του.

NO COMMENTS

Leave a Reply